628/1989

Utfärdat i Helsingfors den 5 juni 1989

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränserna till vissa delar mellan Orivesi stad och Längelmäki kommun

Inrikesministeriet har med stöd av lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Gränssträckningen mellan Orivesi stad och Längelmäki kommun bestäms till vissa delar som följer:

På Koljonselkä fjärd bestäms den tidigare inte fastställda gränsen mellan Orivesi stad och Längelmäki kommun så att den följer den gräns som utmärkts på kartan över den vid lantmäterikontoret i Tavastehus län den 3 juli 1987 i jordregistret införda förrättningen nr 405152-1 så, att den börjar vid det på kommungränsen, på Pattaanpäänkallio belägna råröset nr 26 mellan lägenheterna Elomaa 1:52 och Pattaanpää 1:132 av Koppala enstaka hemman i Orivesi stad och löper mot nordost längs rån mellan skifteslaget Leväslahti i Orivesi stad och skifteslaget Uuhiniemi i Längelmäki kommun i riktning mot det i Rekisaari belägna gamla röset nr 105 till den på 2462 meters avstånd belägna råpunkten rp 1. Här vänder gränsen mot sydost och löper till den på 1812 meters avstånd i Turvepohjanlahti belägna råpunkten rp 2, som bestämts med hjälp av rösena nr 7 och 82 samt 3 och 85, och vänder härifrån mot ostsydost till råröset nr 2, som är beläget vid kommungränsen på rån mellan lägenheten Lehtola 1:31 i Leväslahti by i Orivesi stad och lägenheten Rantala 1:26 av Koljonkanta enstaka hemman i Längelmäki kommun.

2 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 5 juni 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.