622/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den av Internationella arbetsorganisationen antagna konventionen nr 88 om arbetsförmedlingens organisation

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i Internationella arbetsorganisationens konvention nr 88 om arbetsförmedlingens organisation, som antogs vid Internationella arbetskonferensen i San Francisco den 9 juli 1948, är till den del de gäller lagstiftningen i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 224/88
Utrikesutsk. bet. 11/89
Stora utsk. bet. 19/89

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.