620/1989

Utfärdat i Helsingfors den 15 juni 1989

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 1 i kapitel 5 och § 2, 3, 5 och 5 a i kapitel 6 av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), av dessa § 5 i kapitel 6 sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 18 april 1986 (344/86), § 2, 3 och 5 a i kapitel 6 sådana de lyder i Finlands Banks beslut av den 13 maj 1987 (513/87) och § 1 i kapitel 5 sådan den lyder i Finlands Banks beslut av den 21 juni 1988 (620/88), samt

fogat en ny § 2 till kapitel 6 a som följer:

Kapitel 5

Löpande valutatransaktioner

1 §

Löpande valutatransaktioner kräver Finlands Banks specialtillstånd för att betalningsgrunden skall kunna fastställas, om för valutabanken eller en annan bank som sköter ärendet för valutabankens räkning vid anskaffande eller hemtagning av valuta inte uppvisas sådana utredningar som avses i § 4 av kapitel 2 eller § 3 av kapitel 3 i detta beslut.

Kapitel 6

Krediter och säkerheter

2 §

Att erlägga förskott till en utomlands bosatt säljare av varor och tjänster är tillåtet.

3 §

Att uppta en leverantörskredit från en utomlands bosatt säljare av varor eller tjänster är tillåtet.

5 §

Vid transitohandel får betalningar erläggas till den utomlands bosatta säljaren. Om den ena parten vid transitohandeln är bosatt i ett land som Finland har betalningsavtal med, kräver valutatransaktionen dock Finlands Banks specialtillstånd.

5 a §

En projektexportör eller en finländsk underleverantör får uppta en leverantörskredit från en utomlands bosatt säljare.

Kapitel 6 a

Direktinvesteringar

2 §

Direktinvesteringar i Finland är tillåtna i enlighet med Finlands Banks separata bestämmelser. Om investeringen görs i ett företag inom finansierings- eller försäkringssektorn, som Finlands Bank särskilt definierat, eller från ett land som Finland har betalningsavtal med, kräver investeringen dock Finlands Banks specialtillstånd.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1989.

Helsingfors den 15 juni 1989

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.