619/1989

Given i Nådendal den 30 juni 1989

Förordning om ändring av 3 § förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning av den 17 juni 1988 (531/88), som följer:

3 §
Barndagvård

För vård i daghem och för familjedagvård som avses i lagen om barndagvård (36/73), uppbärs hos andra än en förälder eller annan vårdnadshavare som är mindre bemedlad en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften uppbärs enligt en ersättningsklass om vilken kommunen eller kommunalförbundet beslutar. Avgiften är

1) för vård som varar mer än 5 timmar

a) i fråga om barn under 3 år i tredje ersättningsklassen 140, i fjärde klassen 280, i femte klassen 415, i sjätte klassen 555, i sjunde klassen 690 och i åttonde klassen 690 mark per kalendermånad; i första och andra ersättningsklassen uppbärs ingen avgift;

b) i fråga om barn mellan 3 och 5 år i första ersättningsklassen 140, i andra klassen 285, i tredje klassen 430, i fjärde klassen 570, i femte klassen 710, i sjätte klassen 855, i sjunde klassen 995 och i åttonde klassen 1 140 mark per kalendermånad, och

c) i fråga om barn mellan 6 och 10 år i första ersättningsklassen 115, i andra klassen 230, i tredje klassen 345, i fjärde klassen 460, i femte klassen 570, i sjätte klassen 685, i sjunde klassen 800 och i åttonde klassen 915 mark per kalendermånad samt

2) för vård som varar högst 5 timmar

a) i fråga om barn under 3 år i tredje ersättningsklassen 80, i fjärde klassen 160, i femte klassen 235, i sjätte klassen 315, i sjunde klassen 390 och i åttonde klassen 390 mark per kalendermånad; i första och andra ersättningsklassen uppbärs ingen avgift,

b) i fråga om barn mellan 3 och 5 år i första ersättningsklassen 80, i andra klassen 160, i tredje klassen 240, i fjärde klassen 325, i femte klassen 405, i sjätte klassen 485, i sjunde klassen 565 och i åttonde klassen 645 mark per kalendermånad, och

c) i fråga om barn mellan 6 och 10 år i första ersättningsklassen 40, i andra klassen 80, i tredje klassen 115, i fjärde klassen 150, i femte klassen 190, i sjätte klassen 230, i sjunde klassen 270 och i åttonde klassen 305 mark per kalendermånad.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989. Om det nya verksamhetsåret inleds senare, uppbärs avgifter enligt tidigare gällande grunder till början av det nya verksamhetsåret.

Nådendal den 30 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.