611/1989

Utfärdat i Nådendal den 30 juni 1989

Statsrådets beslut angående ändring av tullarna och importavgifterna på varor som importeras från Spanien

Sedan till riksdagen den 30 juni 1989 avlåtits proposition om godkännade av vissa bestämmelser i det tredje tilläggsprotokollet till avtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen och det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, vilka uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen har statsrådet med stöd av 5 § tulltarifflagen (660/87) den 10 juli 1987 och 7 § lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77) vid föredragning från finansministeriet beslutat:

1 §

För varor med ursprung i Spanien, som omfattas av avtalen med Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt med Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, uppbärs samma tullar och importavgifter som för varor med ursprung i de övriga medlemsstaterna av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1989.

Nådendal den 30 juni 1989

Minister
Ilkka Kanerva

Kanslichef
Stig Segercrantz

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.