602/1989

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1989

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om förhindrande av djursjukdomars spridning i samband med import

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning har ändrat punkt 1.1. 2 mom. underpunkt c i sitt beslut av den 15 januari 1981 om förhindrande av djursjukdomars spridning i samband med import (46/81) såsom det är i beslutet den 7 juni 1988 (500/88) som följer:

1. Levande och döda djur samt djurdelar

1.1.


Utan veterinäravdelningens tillstånd är det dock tillåtet:

c) att införa hundar och katter på villkor, att då djuret införs i landet för tullmyndigheterna företes ett intyg, utfärdat av en veterinär i vederbörande ursprungsland eller en anteckning av vederbörande veterinär i djurets registerbok eller motsvarande handling över att hunden eller katten är vaccinerad mot rabies minst 30 dygn och högst 12 månader före införseln. Handlingarna skall vara utfärdade på finska, svenska, engelska eller tyska och av dem skall framgå namnet och eventuell tjänstebefattning vederbörligen förtydligade på den veterinär, som utfärdat intyget eller handlingen samt utfärdelsedatum och -ort.

Om ovannämnda av veterinär gjorda anteckning om vaccination saknas i handlingen eller till sitt språk eller i annat avseende är sådan, att tullmyndigheterna på basen av den inte kan tillåta införseln, kan gränsveterinären som tillkallas på importörens bekostnad tillåta införseln av djuret på villkor som gränsveterinären bestämmer.

Ovannämnda vaccinationskrav gäller inte hund och katt som importeras från rabiesfritt land på villkor, att djuret inte under transporten har besökt ett rabiesland.Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1989.

Helsingfors den 19 juni 1989

Byråchef
Saara Reinius

Överinspektör
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.