600/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 juni 1989

Statsrådets beslut om fastställande av taxorna för yrkesmässig motorfordonstrafik

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet med stöd av 22 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådan denna paragraf lyder i lag av den 9 juni 1989 (533/89), beslutat:

1 §

Trafikministeriet fastställer följande taxor för yrkesmässig motorfordonstrafik:

1) taxan för bussarnas linjetrafik, med undantag av taxorna för huvudstadsregionens, Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Åbo och Tammerfors interna trafik,

2) taxan för beställningstrafiken för bussar i fråga om regelbundna skolelevs- och arbetsresetransporter,

3) taxan för taxibilar,

4) taxan för invataxibilar,

5) taxan för ambulansbilar.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1989.

Samtidigt upphävs de taxor som trafikministeriet fastställt tidigare och genom detta beslut lämnas de utanför fastställelseförfarandet. Taxorna för den interna linjetrafiken i de städer som nämnts i 1 § 1 punkten samt för huvudstadsregionens interna linjetrafik gäller dock tills annat förordnas genom städernas eller huvudstadsregionens samarbetsdelegations beslut.

Helsingfors den 21 juni 1989

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.