595/1989

Given i Helsingfors den 16 juni 1989

Förordning om inrättande av en professorstjänst i telekommunikationssystem vid Tekniska högskolan

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 6 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) och 14 § lagen den 26 juli 1985 om Tekniska högskola (684/85):

1 §

Sedan Helsingfors telefonförening, Post- och telestyrelsen, Oy Nokia Ab, Hämeen Puhelin Oy, Tampereen puhelinosuuskunta och Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys till staten donerat medel som för tiden mellan den 1 augusti 1989 och den 31 juli 1994 behövs för en professorstjänst samt riksdagen beviljat medel för ändamålet, inrättas vid Tekniska högskolan räknat från den 1 augusti 1989 en professorstjänst i telekommunikationssystem i löneklass A 27.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Åtgärder för besättande av professorstjänsten kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.