583/1989

Given i Helsingfors den 16 juni 1989

Förordning om ändring av förordningen om kärnsäkerhetsdelegationen

På föredragning av handels- och industriministern fogas till förordningen den 12 februari 1988 om kärnsäkerhetsdelegationen (164/88) en ny 5 a § som följer:

5 a §

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner.

Handels- och industriministeriet kan, sedan ärendet behandlats i statsrådets finansutskott, ge delegationen tillstånd att till medlemmar, dock ej till ordförande, i delegationens sektioner kalla personer som inte hör till delegationen. Dessa medlemmar av sektionen har samma ställning vid sektionens sammanträden som delegationens medlemmar.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Helsingfors den 16 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.