548/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Förordning angående ändring av förordningen om bokföringsnämnden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde ändras 11 § förordningen den 19 oktober 1973 om bokföringsnämnden (784/73) som följer:

11 §

Grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar åt bokföringsnämndens ordförande, ledamöter, sekreterare och sakkunniga fastställes av handels- och industriministeriet.

Innan arvodena fastställs skall finansministeriet reserveras tillfälle att ge utlåtande i saken.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.