532/1989

Given i Helsingfors den 9 juni 1989

Lag om ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § lagen den 7 december 1979 om accis på gödselmedel, sådant detta lagrum lyder i lag av den 2 december 1988 (1019/88), som följer:

4 §

Accisen på gödselmedel är 5 penni per kilogram.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989.

Regeringens proposition 69/89
Statsutsk. bet. 24/89
Stora utsk. bet. 73/89

Helsingfors den 9 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.