518/1989

Utfärdat i Helsingfors den 2 juni 1989

Statsrådets beslut om höjning av jaktvårdsavgiften

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 49 § 2 mom. jaktlagen, sådant det lyder i lag av den 23 december 1981 (978/81), beslutat:

1 §

Jaktvårdsavgiften höjs till 95 mark.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1989 och genom detsamma upphävs statsrådets beslut den 19 maj 1988 om höjning av jaktvårdsavgiften (444/88).

Helsingfors den 2 juni 1989

Minister
Ole Norrback

Byråchef
Seppo Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.