517/1989

Given i Helsingfors den 2 juni 1989

Förordning om ändring av luftvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/82) 7 § punkterna 18 och 19 samt

fogas till 7 § en ny 20 punkt som följer:

7 §

Angående verksamheten vid följande anläggningar eller angående väsentlig ändring av deras verksamhet skall göras i luftvårdslagen stadgad anmälan:


18) spånplatte- eller fanerfabrik;

19) annan än ovan nämnd inrättning, där ämnen som innehåller flyktiga lösningsmedel förbrukas och vars förbrukning av dessa lösningsmedel, frånsett den andel som blir bunden vid eller kvarstannar i produkterna, är minst 50 ton om året eller vars motsvarande toppförbrukning är minst 100 kilogram i timmen; samt

20) inrättning där klorfluorkolväteföreningar eller ämnen eller fabrikat som innehåller sådana förbrukas och vars förbrukning av dessa vid tillverkningen av produkter eller fabrikat är minst 1 ton om året.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

Anmälan om sådan i 7 § 20 punkten nämnd inrättning om vilken anmälan enligt luftvårdslagen inte gjorts innan denna förordning träder i kraft skall göras före den 31 december 1989.

Helsingfors den 2 juni 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.