510/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid forskningscentralen för de inhemska språken

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 6 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Vid forskningscentralen för de inhemska språken inrättas och indras nedan nämnda tjänster med grundlön.

2 §

Inrättas:

en specialforskartjänst i löneklass A 23 och

en specialforskartjänst i löneklass A 22.

Indras:

två forskartjänster i löneklass A 17 och

en biträdande forskartjänst i löneklass A 16.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

4 §

Åtgärder för att besätta en tjänst som inrättats genom denna förordning kan vidtas redan före den tidpunkt räknat från vilken tjänsten inrättas, dock inte förrän riksdagen har behandlat ärendet.

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.