508/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Förordning om ändring av förordningen om vissa undantag beträffande grunderna för bildande av undervisningsgrupper vid yrkesläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 4 § 1 mom. förordningen den 29 april 1988 om vissa undantag beträffande grunderna för bildande av undervisningsgrupper vid yrkesläroanstalter (396/88) som följer:

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988 och den tillämpas på det läsår som slutar den 31 juli 1990.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.