500/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om ändring av 1 och 40 §§ lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 4 punkten och 40 § 1 mom. lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/87) som följer:

1 §

I denna lag avses med


4) förvaringsbank en bank eller ett värdepappersförmedlingsföretag enligt lagen om värdepappersförmedlingsrörelse (499/89) som förvarar en placeringsfonds tillgångar och som sköter in- och utbetalningar som avser fonden, samt med


40 §

Värdepapperen och övriga tillgångar i en placeringsfond skall förvaras i en eller flera förvaringsbanker. Endast affärsbanker, sparbanker, andelsbanker, Postbanken Ab eller värdepappersförmedlingsföretag kan vara förvaringsbank. Denna skall dessutom sköta in- och utbetalningar som avser fonden i enlighet med fondbolagets anvisningar.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 234/88
Bankutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 49/88

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.