498/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring 3 § 27 punkten, sådan den lyder i lag av den 26 augusti 1988 (774/88), som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


27) verksamhet vid en värdepappersförmedlingsrörelse och ett optionsföretag, fondbörsverksamhet, avtalsmarknadsverksamhet och anordnande av annan offentlig handel med värdepapper.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 157/88
Stora utsk. bet. 8/89
Bankutsk. bet. 1/89

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.