481/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid olycksfallsverket

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Olycksfallsverket

Ändras:

två tjänster som ADB-skrivare i löneklass A 9 till dataregistrerartjänster i samma löneklass; samt

en tjänst som ADB-skrivare i löneklass A 7 till dataregistrerartjänst i samma löneklass.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.