472/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Förordning om ändring av 1 § förordningen om fordons besiktning och registrering

På föredragning av trafikministern ändras 1 § 2 och 3 mom. förordningen den 26 mars 1982 om fordons besiktning och registrering (234/82) som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

2. Stadgandena i denna förordning tillämpas på besiktning och registrering av sådana militärfordon som definieras i militärfordonsförordningen (901/87) på det sätt som försvarsministeriet bestämmer.

3. Försvarsministeriet bestämmer, efter att ha hört trafikministeriet, vilka militärfordon som skall registreras och besiktas av bilregistercentralen. Försvarsministeriet meddelar närmare föreskrifter om den besiktning och registrering av fordon som ordnas av försvarsmakten samt om vilken myndighet inom försvarsmakten som skall sköta de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på bilregistercentralen och de besiktningsställen som lyder under den.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.