467/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Förordning om ändring av förordningen om medling i arbetstvister

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 23 december 1987 om medling i arbetstvister (1205/87) 11 § samt

ändras 3 § 2 mom., 7 § 2 mom. och 12 § som följer:

3 §

Övrig personal vid riksförlikningsmännens byrå utnämns eller anställs av arbetsministeriet.

7 §

Tillfälliga förlikningsmän samt ordförande och ledamöter i förlikningsnämnder förordnas av arbetsministeriet.

12 §

Till distriktsförlikningsmännen betalas ett av arbetsministeriet fastställt månadsarvode. Till distriktsförlikningsmännen, tillfälliga förlikningsmän samt ordföranden och de övriga medlemmarna i en förlikningsnämnd betalas arvode för utförda förlikningsuppgifter, dagtraktamente och resekostnadsersättning enligt vad arbetsministeriet bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.