462/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om ändring av accistabellen för accis på livsmedelsprodukter

I enlighet med riksdagens beslut ändras den till lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter fogade accistabellen, sådan lyder i lag av den 10 juli 1987 (668/87), som följer:

1 §

Härmed utelämnas produktgrupp 189 i den accistabell som utgör bilaga till lagen om accis på livsmedelsprodukter.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 214/89
Utrikesutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 37/89

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.