460/1989

Given i Helsingfors den 26 maj 1989

Lag om ändring av tulltariffen

I enlighet med riksdagens beslut ändras den till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) fogade tulltariffen som följer:

AVDELNING IV

LIVSMEDELSINDUSTRINS PRODUKTER; DRYCKER, ETYLALKOHOL OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

Kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

Positions nr. Varuslag Tull
1. 2. 3.
23.09 Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur:
A. hund- eller kattfoder 10 %
B. andra fri


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 214/89
Utrikesutsk. bet. 14/89
Stora utsk. bet. 37/89

Helsingfors den 26 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.