458/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Förordning om ändring av 17 § förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 17 § 1 mom. förordningen den 2 december 1983 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (888/83) som följer:

17 §

För sådana i denna förordning nämnda tjänster, för vilka krävs i 2 § 1 mom. nämnd behörighet för socialarbetare, är fortfarande behörig även den som varit behörig för motsvarande tjänst enligt lagen angående ändring av lagen om förvaltningen av socialvården (944/80) samt förordningen om ändring av förordningen angående förvaltningen av socialvården (945/80) och förordningen angående ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen angående förvaltningen av socialvården (326/81) eller enligt förordningen angående ändring av förordningen om vården av dem, som missbruka berusningsmedel (963/80) och förordningen om ändring av ikraftträdelsestadgandet i denna (327/81). Motsvarande behörighet i fråga om examina förvärvas även genom behörighetsutbildning som ordnats vid högskola enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och som genomgåtts före utgången av år 1992. Villkor för genomgång av behörighetsutbildning är att vederbörande avlagt lämplig examen och har minst två års arbetserfarenhet i socialarbetaruppgifter. Högskolan kan likväl enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar av särskilt skäl till behörighetsutbildning anta den som inte uppfyller dessa villkor.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.