443/1989

Given i Helsingfors den 19 maj 1989

Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras den tulltariff och den förteckning över industritullar som utgör bilagor till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87) samt deras finska och svenska ordalydelse som följer:

TULLTARIFF

AVDELNING XI

TEXTILMATERIAL OCH TEXTILVAROR

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

Positions nr Varuslag Tull
1. 2. 3.
61.01 Överrockar, bilrockar, slängkappor, kåpor, anoraker (inbegripet skidjackor), vindjackor och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar, andra än artiklar enligt position 61.03:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 11,79
B. av bomull eller konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
C. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.02 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, kåpor, anoraker (inbegripet skidjackor), vindjackor och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor, andra än artiklar enligt position 61.04:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 11,79
B. av bomull eller konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
C. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.03 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, långbyxor, snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor (andra än badbyxor), av trikå, för män eller pojkar:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 11,79
B. av bomull 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
C. av annat textilmaterial:
I. kostymer:
a. av regenatstapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
II. kavajer, blazrar, jackor, långbyxor, snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor:
a. av konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
III. andra 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.04 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar, långbyxor, snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor (andra än baddräkter), av trikå, för kvinnor eller flickor:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 11,79
B. av annat textilmaterial:
I. dräkter:
a. av syntetstapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
II. kavajer, blazrar, jackor, långbyxor, snickarbyxor, knäbyxor och kortbyxor:
a. av bomull eller konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
III. andra 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.05 Skjortor av trikå, för män eller pojkar:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 10,48
B. av bomull 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
C. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.06 Blusar, inbegripet skjortblusar, av trikå, för kvinnor eller flickor:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 11,79
B. av bomull 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
C. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.07 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 10,48
B. av bomull 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
C. av annat textilmaterial:
I. badrockar, morgonrockar och liknande artiklar:
a. av konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
II. andra 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.08 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 10,48
B. av annat textilmaterial:
I. nattlinnen och pyjamas:
a. av bomull 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
II. negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar:
a. av bomull eller konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
III. andra 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.09 T-tröjor samt undertröjor och liknande tröjor, av trikå:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 10,48
B. av annat textilmaterial:
I. T-tröjor:
a. av bomull eller konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
II. undertröjor:
a. av bomull 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
III. andra 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.10 Tröjor (andra än tröjor enligt position 61.09), pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av trikå:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 11,79
B. av bomull eller konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
C. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.11 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 10,48
B. av bomull eller konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
C. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.12 Träningsoveraller, skiddräkter samt baddräkter och badbyxor, av trikå:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 11,79
B. av annat textilmaterial:
I. träningsoveraller:
a. av bomull eller syntetstapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
b. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
II. andra 35 %
minsta tull 1 kg 22,27
61.14 Andra kläder av trikå:
A. av ull eller fina djurhår 27 %
minsta tull 1 kg 11,79
B. av bomull eller konststapelfibrer 35 %
minsta tull 1 kg 15,38
C. av annat textilmaterial 35 %
minsta tull 1 kg 22,27

AVDELNING XVI

MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL DESSA; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER

Kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater samt mekaniska redskap; delar till dessa

1. 2. 3.
84.81 Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar eller dylikt, inbegripet reducerventiler och termostatreglerade ventiler:
A. luftventiler till slangar för fordon; aerosolventiler fri
B. andra anordningar 7,4 %
C. delar:

Kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till dessa; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

1. 2. 3.
85.28 Televisionsmottagare (inbegripet videomonitorer och videoprojektorer), även kombinerade i samma hölje med radiomottagare eller apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller bild:
A. apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, kombinerade i samma hölje med videotuner 4,4 %
B. andra 21 %

FÖRTECKNING ÖVER INDUSTRITULLAR

Position Varuslag Industritull
39.26.C. Produkter som används som jonbytare vid framställning av klor och lut fri till utgången av 1988
40.10.B.II. Drivmattor som innehåller textilmaterial och som industrin använder för tillverkning av motorkälkar 7 %
40.11 40.12 40.13.A. 40.13.C. Slangar, däck och fälgband (med undantag av slangar och däck för cyklar eller mopeder samt massivdäck) som används för fabriksmässig tillverkning av lastbils- eller bussunderreden, av släpvagnar för lastbilar, av traktorer, av maskindrivna industritruckar samt av självdrivna maskiner enligt kapitel 84 13 %
84.09.B. Delar för tillverkning av sådana motorer som avses i industritullförmånerna för underpositionerna 84.07.C. och 84.08.C. fri
84.83.B. Varor för tillverkning av utombordsmotorer eller av självdrivna maskiner enligt kapitel 84 eller för sådant ändamål som nämns i industritullförmånerna för underpositionerna 84.07.C. och 84.08.C. fri

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 188/88
Statsutsk. bet. 5/89
Stora utsk. bet. 30/89

Helsingfors den 19 maj 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.