422/1989

Utfärdat i Helsingfors den 13 april 1989

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 72 § 2 och 3 mom. och 99 § 2 mom. i sitt beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83) samt

fogat ett nytt 3 mom. till 99 § som följer:

4 kap.

Motorcykel

72 §
Avgassystem och ljuddämpare

2. Ljuddämparna skall vara sådana att motorljudets största styrka mätt i enlighet med E-reglementet som avses i 3 mom. inte överstiger följande värden:

a) hos högst 80 cm3:s motorer 77 dB(A)

b) hos högst 175 cm3:s motorer 80 dB(A)

c) hos över 175 cm3:s motorer 82 dB(A)

3. Motorcyklar anses uppfylla ovan nämnda krav om de är av typ som är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 41/01 eller e-godkänd i enlighet med direktivet nr 78/1015/EEC, sådant det lyder senast ändrat genom direktivet nr 87/56/EEC.

5 kap.

Moped

99 §
Avgassystem och ljuddämpare

2. Ljuddämparna skall vara sådana att motorljudets största styrka mätt i enlighet med E-reglementet som avses i 3 mom. inte överstiger värdet 70 dB(A).

3. Mopeder anses uppfylla ovan nämnda krav om de är av typ som är E-godkänd i enlighet med reglementet nr 63.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990 och avser fordonstyper som typbesiktigas sagda dag eller därefter samt fordon som tas i bruk första gången i Finland den 1 januari 1992 eller därefter.

Helsingfors den 13 april 1989

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.