372/1989

Utfärdat i Helsingfors den 14 april 1989

Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen

Finlands Bank har med stöd av valutalagen av den 13 december 1985 (954/85) och statsrådets beslut av samma datum om verkställighet av valutalagen (955/85)

ändrat § 1 i kapitel 6 a av sitt beslut av samma datum om tillämpning av statsrådets beslut (979/85), sådan paragrafen lyder i Finlands Banks beslut av den 21 juni 1988 (620/88), som följer:

Kapitel 6 a

Direktinvesteringar

1 §

Direktinvesteringar i utlandet är tillåtna enligt Finlands Banks separata bestämmelser. Om investeraren är en i Finland bosatt fysisk person eller om investeringen görs i ett land som Finland har betalningsavtal med, kräver investeringen dock Finlands Banks specialtillstånd.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1989.

Helsingfors den 14 april 1989

FINLANDS BANK


Rolf Kullberg Direktionens ordförande


Pentti Uusivirta Direktionsledamot

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.