370/1989

Utfärdat i Helsingfors den 7 april 1989

Patent- och registerstyrelsens beslut om ändringar och tillägg till klassificeringen av mönster vid registrering

Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 33 § mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/71) fastställt följande ändringar och tillägg till den klassificering som den 27 maj 1981 (456/81) fastställts att tillämpas vid registrering av mönster:

Allmän anmärkning

Följande punkt har införts:

e) "I princip klassificeras varorna i första hand enligt deras ändamål och i andra hand, om möjligt, enligt det föremål som de representerar. Den senare klassificeringen är valbar."

Tillägg till klass 1

Underklass 05 används inte.

Följande underklass 06 har införts:

"Näringsmedel för djur."

Anmärkningar till klass 2

De förra anmärkningarna a) och b) har strukits. Följande anmärkning har införts:

"Innefattar icke dockkläder (klass 21-01), specialanordningar avsedda för förebyggande av brandrisk och olyckor och för räddning (klass 29) och icke heller beklädnadsartiklar för djur (klass 30-01)."

Följande anmärkning har införts till underklass 03 i klass 2:

"Innehåller alla slags huvudbonader för män, kvinnor och barn."

Tillägg till klass 3

Följande underklass 03 har införts:

"Paraplyer, parasoller, markiser och spatserkäppar."

Rubriken till underklass 01 i klass 5

Underklassrubriken har ändrats till:

"Spånadsarbeten."

Anmärkning till underklass 01 i klass 5

Följande anmärkning a) har införts:

a) "Innefattar garn och tråd."

Den tidigare anmärkningen har blivit b).

Anmärkning till klass 7

Anmärkningen a) i underklass 01 har ändrats till:

a) "Innefattar kärl av alla material; i synnerhet pappers- och pappkärl."

Rubriken till underklass 04 i klass 7:

"Handdrivna anordningar och utensilier för tillredning av mat eller drycker."

Anmärkning till underklass 04 i klass 7

Följande anmärkning har ändrats:

"Innefattar icke anordningar och utensilier som ingår i klass 7-02 och klass 31."

Rubriken till underklass 10 i klass 12

Underklassrubriken har ändrats till:

"Släpvagnar för landsvägsfordon."

Anmärkning till underklass 10 i klass 12

Följande anmärkning har införts:

"Innefattar husvagnar."

Rubriken till underklass 03 i klass 14

Underklassrubriken har ändrats till:

"Apparater för telekommunikation, trådlösa fjärrstyrningsapparater och radioförstärkare."

Anmärkning a) till underklass 02 i klass 23

Anmärkningen a) har ändrats till:

a) "Innefattar badkar, duschar, tvättställ, ångskåp, vattenklosetter samt sanitetsanordningar och -utrustning som icke ingår i andra klasser."

Anmärkningar till underklass 02 i klass 29

Den tidigare anmärkningen har blivit a).

Följande anmärkning b) har införts:

b) "Innefattar inte hjälmar (klass 2-03) eller kläder avsedda för förhindrande av olycksfall (klasserna 2-02, 2-04, 2-06)."


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1989.

Helsingfors den 7 april 1989

Generaldirektör
Martti Enäjärvi

Avdelningschef
Sirkka-Liisa Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.