355/1989

Given i Helsingfors den 28 april 1989

Lag om upphävande av 7 a § 2 mom. polislagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 7 a § 2 mom. polislagen av den 18 februari 1966, sådant det lyder i lag av den 25 januari 1973 (53/73).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Genom den upphävs förordningen den 16 augusti 1973 om delegationen för ordnings- och säkerhetsärenden i länen (676/73) samt 2 § förordningen av samma dag om delegationer inom polisförvaltningen (675/73).

Regeringens proposition 9/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 2/89
Stora utsk. bet. 21/89

Helsingfors den 28 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.