340/1989

Utfärdat i Helsingfors den 4 april 1989

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Kuopio stad samt från Maaninka och Nilsiä kommuner till Siilinjärvi kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Koivusaari by i Kuopio stad överförs till Siilinjärvi kommun hela lägenheten Konttivuori 2:25 samt inom lägenhetens område belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Från Maaninka kommun överförs till Siilinjärvi kommun följande lägenheter och områden:

1) i Hamula by lägenheterna Kakonpelto 8:18 och Narvala 8:19 i sin helhet,

2) i Tavinsalmi by hela lägenheten Luhtalahti 4:5, samt

3) inom ovannämnda lägenheters område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Kaaraslahti by i Nilsiä kommun överförs till Siilinjärvi kommun lägenheterna Koivulahti 12:26, Lukkosalmi 13:4 och Koivulahti 13:12 i sin helhet samt av lägenheten Ylä-Linnanmäki 12:20 Ryönä ängsskiften, som begränsas av rösena 41, 40, 33, 34, 35 och 36 samt av rösena 37, 38 och 39, och av lägenheten Rissalanmäki 12:60 Ryönä ängsskifte, som begränsas av rösena 30, 31, 32, 40 och 41, samt inom ovannämnda lägenheters och lägenhetsdelars område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 4 april 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.