326/1989

Given i Helsingfors den 7 april 1989

Lag om ändring av 13 § grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 13 § grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) ett nytt 4 mom. som följer:

13 §

Valet av medlemmar till direktionen kan genom instruktion överföras på skolnämnden, utom då valet gäller elevmedlemmar och dessas suppleanter eller en gemensam direktion för två eller flera kommuner.


Denna lag träder i kraft den 20 april 1989.

Regeringens proposition 239/89
Kulturutsk. bet. 2/89
Stora utsk. bet. 11/89

Helsingfors den 7 april 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.