323/1989

Utfärdat i Helsingfors den 6 april 1989

Statsrådets beslut om ändring av 9 § statsrådets beslut angående grunderna för planering och uppförande av biblioteksbyggnader samt normalpris för dessa

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet ändrat 9 § i sitt beslut av den 7 april 1988 angående grunderna för planering och uppförande av biblioteksbyggnader samt normalpris för dessa (308/88) som följer:

9 §

Detta beslut träder i kraft den 13 april 1988. Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1988.


Detta beslut träder i kraft den 17 april 1989.

Helsingfors den 6 april 1989

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Biblioteksråd
Keijo Perälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.