314/1989

Utfärdat i Helsingfors den 8 februari 1989

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Kuopio stad samt från Lapinlahti och Pielavesi kommuner till Maaninka kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Väisälänmäki by i Lapinlahti kommun överförs till Maaninka kommun hela lägenheten Harju II 9:4 samt inom lägenheternas område belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Från Tuovilanlahti by i Pielavesi kommun överförs till Maaninka kommun lägenheterna Piilosaari 6:21 och Tuovilansaari 6:22 i sin helhet samt inom lägenheternas område belägna allmänna och samfällda områden.

3 §

Från Niuvanniemi by i Kuopio stad överförs till Maaninka kommun av lägenheten Kortelansaari 1:2 skiftet Lehoistenlahti, som begränsas genom rösena 57, 59, 60 och 61, samt skiftet Ruokoistenlahti, som begränsas genom rösena 104, 105, 106, 107 och 108, samt inom lägenhetsdelarnas område belägna allmänna och samfällda områden.

4 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 8 februari 1989

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.