303/1989

Utfärdat i Helsingfors den 22 mars 1989

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om riksmätplatser

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet ändrat 1 § statsrådets beslut den 14 maj 1987 om riksmätplatser (510/87) som följer:

1 §

Till riksmätplatser förordnas:


5) tekniska kontrollcentralen (justeringsbyrån), som fungerar såsom riksmätplats för storheterna temperatur och massa; samtDetta beslut träder i kraft den 1 april 1989.

Helsingfors den 22 mars 1989

Minister
Pertti Salolainen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuomas Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.