302/1989

Given i Helsingfors den 23 mars 1989

Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid trafikministeriet och inom dess förvaltningsområde

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 7 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Trafikministeriet

Ändras:

en forskartjänst i avtalslöneklass S 25 till en specialforskartjänst i samma avtalslöneklass,

en forskartjänst i avtalslöneklass S 23 till en specialforskartjänst i samma avtalslöneklass;

en överinspektörstjänst i löneklass A 25 till en överingenjörstjänst i samma löneklass,

en inspektörstjänst i löneklass A 23 till en överinspektörstjänst i samma löneklass,

två föredragandetjänster i löneklass A 22 till överinspektörstjänster i samma löneklass,

tre trafikinspektörstjänster i löneklass A 22 till överinspektörstjänster i samma löneklass,

en forskartjänst i löneklass A 22 till en överinspektörstjänst i samma löneklass;

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 20 till en personalsekreterartjänst i samma löneklass,

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 20 till en inspektörstjänst i samma löneklass,

två avdelningssekreterartjänster i löneklass A 18 till inspektörstjänster i samma löneklass,

en avdelningssekreterartjänst i löneklass A 18 till en forskartjänst i samma löneklass,

två inspektörstjänster i löneklass A 18 till forskartjänster i samma löneklass,

en huvudbokförartjänst i löneklass A 15 till en biträdande kamrerstjänst i samma löneklass,

två byråfunktionärstjänster i löneklass A 10 till byråsekreterartjänster i samma löneklass,

en vaktmästar-chaufförstjänst i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en vaktmästartjänst i löneklass A 10 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass,

en telefonisttjänst i löneklass A 8 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

en telefonisttjänst i löneklass A 7 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

tre maskinskrivartjänster i löneklass A 5 till byråsekreterartjänster i löneklass A 12,

tre maskinskrivartjänster i löneklass A 5 till byråsekreterartjänster i löneklass A 11,

en maskinskrivartjänst i löneklass A 5 till en textbehandlartjänst i löneklass A 11,

två maskinskrivartjänster i löneklass A 5 till textbehandlartjänster i löneklass A 10 och

en maskinskrivartjänst i löneklass A 5 till en textbehandlartjänst i löneklass A 9.

2 §
Bilregistercentralen

Ändras:

en föredragandetjänst i löneklass A 21 till en överinspektörstjänst i samma löneklass och

en byråfunktionärstjänst i löneklass A 9 till en expeditionsvaktstjänst i samma löneklass.

3 §
Luftfartsförvaltningen

Ändras:

två maskinskrivartjänster i löneklass A 12 till textbehandlartjänster i samma löneklass,

två maskinskrivartjänster i löneklass A 11 till textbehandlartjänster i samma löneklass,

en flyginformatörstjänst i löneklass A 9 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass,

en inspektörstjänst i löneklass A 12 till en servicemekanikertjänst i samma löneklass,

en förrådsmästartjänst i löneklass A 8 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass och

en teleövervakartjänst i löneklass A 8 till en byråfunktionärstjänst i samma löneklass.

4 §
Teleförvaltningscentralen

Ändras:

en inspektörstjänst i löneklass A 20 till en kontorschefstjänst i samma löneklass,

en radiotelegrafisttjänst i löneklass A 16 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass,

en teleföreståndartjänst i löneklass A 15 till en byråsekreterartjänst i samma löneklass och

en förrådsmästartjänst i löneklass A 10 till en sektionssekreterartjänst i samma löneklass.

5 §
Post- och televerket

Ändras:

en biträdande byråchefstjänst i avtalslöneklass S 25 till en byråchefstjänst i samma avtalslöneklass,

en postområdeschefstjänst i löneklass A 21 till en biträdande postområdeschefstjänst i samma löneklass,

två postområdeschefstjänster i löneklass A 20 till biträdande postområdeschefstjänster i samma löneklass,

en postområdeschefstjänst i löneklass A 19 till en biträdande postområdeschefstjänst i samma löneklass,

två postkontorschefstjänster i löneklass A 18 till biträdande postområdeschefstjänster i samma löneklass,

en kontorsförmanstjänst i löneklass A 16 till en kontorsföreståndartjänst i samma löneklass,

en kassörstjänst i löneklass A 15 till en avdelningssekreterartjänst i samma löneklass,

sex posttjänstemanstjänster i löneklass A 8 till sektionssekreterartjänster i samma löneklass och

en postbiträdestjänst i löneklass A 5 till en maskinskrivartjänst i samma löneklass.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Helsingfors den 23 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.