270/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81) rubriken för 9 kap. och

fogas till kapitlet en ny 106 a § som följer:

9 kap.

Ändringssökande samt fullmakts- och ikraftträdelsestadganden

106 a §
Ändringssökande

I fråga om sökande av ändring i polisens eller länsstyrelsens beslut gäller 2 och 3 mom., om inte något annat stadgas.

Ändring i polisens beslut får sökas genom besvär hos länsrätten. Besvär över polisens beslut som gäller undervisnings- och övningstillstånd anförs dock hos länsstyrelsen. Besvär över länsstyrelsens beslut som gäller tillstånd att hålla bilskola anförs hos trafikministeriet.

Polisens eller länsstyrelsens beslut kan verkställas trots besvär. Vid ändringssökande iakttas i övrigt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).


Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Besvär, som är anhängiga i länsrätten då denna lag träder i kraft och som länsstyrelsen efter ikraftträdandet skall behandla, skall överföras till länsstyrelsen.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.