258/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om upphävande av 26 § 3 mom. hälsovårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 26 § 3 mom. hälsovårdslagen av den 27 augusti 1965 (469/65).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 november 1989. Den tillämpas även på handläggningen av besvär som är anhängiga då lagen träder i kraft eller som anförs vid länsrätten efter kraftträdandet.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.