250/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 8 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 2 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) som följer:

8 §

Ändring i pensionsanstaltens beslut i andra ärenden än pensionsärenden får sökas genom besvär hos länsrätten i det län där pensionsanstalten har sin hemort. Besvärsrätt har sakägare och medlemssamfund. I länsrättens beslut får ändring sökas även av pensionsanstaltens styrelse.Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.