248/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 11 § lagen om avloppsvattenavgift

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § 1 mom. lagen den 13 juli 1973 om avloppsvattenavgift (610/73) som följer:

11 §

I beslut som angår bestämmande av avloppsvattenavgift söks ändring genom besvär hos länsrätten inom 30 dagar.



Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.