243/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Lag om ändring av 5 § lagen om översändande av handlingar

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. lagen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar, sådant det lyder i lag av den 11 december 1970 (763/70), som följer:

5 §

Vad denna lag stadgar om statens förvaltningsmyndigheter tillämpas även på regeringen, högsta förvaltningsdomstolen, länsrätterna, omsättningsskatterätten, försäkringsdomstolen och högsta domstolen, då ändring söks i försäkringsdomstolens utslag, samt på revisionsrådet vid statens revisionsverk, arbetsdomstolen, magistraterna och de kommunala förvaltningsmyndigheterna.Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88
Andra lagutsk. bet. 12/88
Stora utsk. bet. 157/88

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.