238/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Förordning om ikraftträdande av lufttransportlagen i vissa fall

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 39 § lufttransportlagen av den 23 maj 1986 (387/86):

1 §

Lufttransportlagen av den 23 maj 1986 (387/86) träder i kraft den 1 april 1989 vid inrikes lufttransporter samt vid lufttransporter mellan Finland och en främmande stat som inte har biträtt den i Warszawa den 12 oktober 1929 ingångna konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran (FördrS 26/37), sådan den lyder i sin ursprungliga eller ändrade form.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.