234/1989

Utfärdat i Helsingfors den 7 mars 1989

Finansministeriets beslut om avdrag av sådan förmån från utlandet som motsvarar pension och om beräkningsgrunder för bestämmande av storleken av sådan extra pension som skall betalas som engångsersättning

Finansministeriet har med stöd av 10 § 5 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant det lyder i lag av den 13 januari 1989 (21/89) fastställt följande beräkningsgrunder:

1 §

En sådan förmån som motsvarar pension och som erhålls från utlandet till följd av att en arbetstagare varit anställd i statens tjänst utomlands dras på följande beräkningsgrunder av från den pension som förmånstagaren får enligt lagen om statens pensioner (280/66).

Det kapitaliserade värdet hos en extra pension, som i vissa fall skall betalas som engångsersättning till andra än finska medborgare, vilka anställts i arbetsförhållande i statens tjänst utomlands, fastställs även enligt följande beräkningsgrunder.

2 §

Det avdrag som till följd av en förmån, som motsvarar pension, skall göras från en pension, som betalas enligt lagen om statens pensioner, görs så att i tabellen i 3 § väljs den kolumn som motsvarar förmånstagarens kön och pensionsålder och koefficienten på den rad som motsvarar förmånstagarens fulla levnadsår. Då beloppet av den förmån som motsvarar förmånstagarens pension divideras med denna koefficient, fås ett belopp som är lika med det årliga avdraget från pensionen. Om förmånen har betalats före det år då förmånstagaren ansöker om pension, korrigeras avdraget så att det motsvarar förmånens värde vid den tidpunkt då pensionen beviljas.

Det kapitaliserade värdet av den extra pension som skall betalas som engångsersättning fås så, att i tabellen i 3 § väljs den kolumn som motsvarar förmånstagarens kön och pensionsålder och koefficienten på den rad som motsvarar förmånstagarens fulla levnadsår. Då förmånstagarens årliga pension multipliceras med denna koefficient fås pensionens kapitaliserade värde.

3 §

Tabellen nedan fungerar som beräkningsgrund:

förmånstagarens ålder kvinna pensions ålder 65 år man pensions ålder 65 år kvinna pensions ålder 63 år man pensions ålder 63 år
20 4.1 3.3 4.2 3.5
21 4.2 3.4 4.4 3.7
22 4.4 3.6 4.6 3.8
23 4.6 3.7 4.8 3.9
24 4.7 3.8 5.0 4.1
25 4.9 4.0 5.1 4.3
26 5.1 4.1 5.3 4.4
27 5.3 4.3 5.5 4.6
28 5.5 4.5 5.7 4.8
29 5.7 4.6 6.0 4.9
30 5.9 4.8 6.2 5.1
31 6.1 5.0 6.4 5.3
32 6.3 5.1 6.6 5.5
33 6.5 5.3 6.8 5.7
34 6.7 5.5 7.1 5.9
35 7.0 5.7 7.3 6.1
36 7.2 5.9 7.5 6.3
37 7.4 6.1 7.8 6.5
38 7.7 6.3 8.0 6.7
39 7.9 6.5 8.3 7.0
40 8.1 6.7 8.5 7.2
41 8.4 6.9 8.8 7.4
42 8.6 7.1 9.1 7.7
43 8.9 7.4 9.3 7.9
44 9.1 7.6 9.6 8.1
45 9.4 7.8 9.9 8.4
46 9.6 8.0 10.2 8.7
47 9.9 8.3 10.4 8.9
48 10.1 8.5 10.7 9.2
49 10.4 8.8 11.0 9.5
50 10.6 9.0 11.3 9.7
51 10.9 9.2 11.6 10.0
52 11.1 9.5 11.9 10.3
53 11.4 9.7 12.2 10.6
54 11.6 10.0 12.5 10.9
55 11.9 10.3 12.8 11.2
56 12.1 10.5 13.1 11.6
57 12.4 10.8 13.5 11.9
58 12.7 11.1 13.8 12.3
59 13.0 11.4 14.2 12.7
60 13.3 11.7 14.6 13.2
61 13.6 12.1 15.1 13.7
62 14.0 12.5 15.7 14.2
63 14.4 13.0 16.3 14.9
64 14.9 13.5
65 15.5 14.2
4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1989 och det tillämpas från och med den 1 mars 1989.

Helsingfors den 7 mars 1989

Minister
Ulla Puolanne

Föredragande
Erik Strömberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.