229/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Förordning om ändring av 3 § förordningen om statens delegation för arbetshygien och arbetarskydd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 7 november 1986 om statens delegation för arbetshygien och arbetarskydd (794/86) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 20 februari 1987 (208/87), som följer:

3 §

Delegationen består av chefen för allmänna byrån vid finansministeriets löneavdelning som ordförande och biträdande avdelningschef vid statskontorets personaladministrationsavdelning som viceordförande samt av högst 20 övriga medlemmar förordnade av finansministeriet för tre år i sänder, av vilka högst tre förordnas på Akava ry:s, högst tre på TOC:s Tjänstemannaorganisationer TOC-T rf:s, högst tre på Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö VTY ry:s samt högst två på FTFC:s Fackorganisation för offentliga områden FTFC-O rf:s förslag. För varje medlem förordnas i samma ordning en personlig suppleant.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.