226/1989

Given i Helsingfors den 10 mars 1989

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om transport av lik

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Strasbourg den 26 oktober 1973 ingångna överenskommelsen om transport av lik, om anslutning till vilken republikens president beslutat den 3 februari 1989 och beträffande vilken anslutningsinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 14 februari 1989, träder i kraft den 15 mars 1989 så som därom överenskommits.

2 §

Den i artikel 3 stycke 1, artikel 5, artikel 6 styckena 1 och 3 samt artikel 8 i överenskommelsen avsedda behöriga myndigheten är i Finland hälsoinspektören, som utnämnts av hälsovårdsnämnden på dödsorten.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 13/89)

Helsingfors den 10 mars 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Tf. utrikesminister, Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.