224/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1989

Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om tilläggspris för mjölk

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 2 § i sitt beslut av den 17 december 1987 om tilläggspris för mjölk, sådan denna paragraf lyder i statsrådets beslut av den 19 maj 1988 (447/88), som följer:

2 §

Tilläggspriset för mjölk är i fråga om mjölk som en producent levererat till ett mejeri, beräknat för en period om ett år som börjar den 1 september:

Mjölkmängd liter Från och med 1.3.1989 (p/l) Mjölkmängd liter Från och med 1.9.1989 (p/l)
0-37 000 30 0-50 000 30
37 001-150 000 15 50 001-150 000 15

I fråga om getmjölk är tilläggspriset dock 138 penni per liter och tilläggspris betalas endast till den del den sammanlagda mjölkkvantitet som alla producenter levererat till mejeri inte överstiger 700 000 liter under en period om ett år som börjar den 1 september.


Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1989 och det gäller mjölk som levererats till mejeri den 1 mars 1989 och därefter.

Helsingfors den 9 mars 1989

Minister
Ole Norrback

Föredragande
Hilkka Hakatie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.