222/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1989

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 6 §§ statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 1 § 4 mom. och 6 § 4 mom. i sitt beslut av den 17 december 1987 om tilläggspris för hönsägg, sådana dessa moment lyder i statsrådets beslut av den 19 maj 1988 (446/88), som följer:

1 §

Tilläggspris betalas inte till öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, registrerad förening, stiftelse eller offentligrättsligt samfund, som idkar produktion av hönsägg, för hönsägg som sålts efter 30.6.1988. Tilläggspris betalas dock till förädlingshönseri som bedriver inhemsk hönsförädling.

6 §

Tilläggspris för hönsägg per kilogram ägg betalas som följer:

Produktionsmängder I Lapplands och Uleåborgs län I det övriga landet
Genom packeri Genom lantbruksnämnden Genom packeri Genom lantbruksnämnden
1-10 000 kg till samtliga producenter av hönsägg 3,35 mk 3,35 mk 2,95 mk 2,95 mk
10 001-100 000 kg 2,50 mk 2,05 mk 2,50 mk 2,05 mk


Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1989 och det tillämpas från och med den 1 mars 1989.

Helsingfors den 9 mars 1989

Minister
Ole Norrback

Föredragande
Hilkka Hakatie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.