213/1989

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1989

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om export och import av varor mellan Finland och Sydafrikanska republiken

Statsrådet har med stöd av 5 § lagen om vissa åtgärder mot Sydafrika (599/87) vid föredragning från utrikesministeriet ändrat 1 § i statsrådets beslut av den 26 juni 1987 om export och import av varor mellan Finland och Sydafrikanska republiken (600/87) genom att därtill foga ett nytt 2 mom., varvid den nuvarande paragrafen blir 1 mom., som följer:

1 §

Det ovan i 1 mom. avsedda exportförbudet tillämpas inte heller på varor som sändes till Namibia för att användas för verkställandet av de med Förenta Nationerna överenskomna övervakningsuppdragen (UNTAG) eller för UNTAG-kårens behov.


Detta beslut träder i kraft den 10 mars 1989.

Helsingfors den 9 mars 1989

Tf. utrikesminister, Statsminister
Harri Holkeri

Byråchef
Marita Eerikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.