204/1989

Utfärdat i Helsingfors den 27 februari 1989

Finansministeriets beslut om ändring av 2 § finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt

Finansministeriet har ändrat 2 § i finansministeriets beslut av den 30 december 1987 om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt (1333/87), sådan den lyder i finansministeriets beslut av den 8 december 1988 (1059/88) som följer:

Import och export
2 §
Tulltariffposition %
03.02 80
03.03 80
03.04 filéer 50
övriga 80
03.05 i förpackningar om minst 50 kg (brutto) 70
övriga 50
04.04 33
04.06 smältostar och ostar av roqueforttyp 92
övriga 105
04.08 kokta hönsägg, även gjutna 50
07.10-07.12 75
08.11-08.13 90
09.04 80
11.01-11.04 60
11.06 60
11.08 stärkelse 50
15.01 annat än benfett och avfallsfett 60
15.02 annat än benfett och avfallsfett 60
15.03 45
15.04 fiskfetter 30
15.16 fiskfetter 30
16.01 90
16.03 extrakter och safter av kött 75
övriga 50
16.04 i förpackningar om minst 50 kg (brutto) 70
övriga 30
18.06 choklad och sötsaker innehållande kakao, innehållande mjölkprodukter 8
19.01 maltextrakt 35
modersmjölkersättningar 50
19.02 30
19.04 40
19.05 19
20.01-20.03 20
20.04 potatismosprodukter 35
övriga 20
20.05 potatismosprodukter 35
övriga 20
20.06-20.08 20
20.09 saftkoncentrat 60
övriga 20
21.03 produkter innehållande kött eller djurdelar 40
övriga 20
21.04 produkter innehållande kött eller djurdelar 40
övriga 20
21.05 glass 20
21.06 produkter innehållande kött eller >djurdelar 40
övriga 20
22.02 saft 20
35.05 modifierad stärkelse 20

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1989.

Helsingfors den 27 februari 1989

Minister
Ulla Puolanne

Tf. yngre regeringssekreterare
Hannele Nikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.