184/1989

Given i Helsingfors den 17 februari 1989

Förordning om ändring av 6 och 22 § förordningen om folkbokföringsförvaltningen

På föredragning av inrikesministern

ändras i förordningen den 17 februari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (183/84) 6 § 1 mom. och 22 § 2 mom. 8 och 9 punkten, sådana de lyder i förordning av den 22 januari 1988 (60/88), samt

fogas till 22 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 22 januari 1988, en ny 10 och 11 punkt som följer:

6 §

Vid befolkningsregistercentralen finns en tjänst som överdirektör samt tjänster som avdelningschef, överinspektör, specialplanerare, inspektör, föredragande, planerare, utbildningschef och biträdande inspektör.


22 §

Vid befolkningsregistercentralen krävs ytterligare


8) av föredragande för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

9) av planerare för tjänsten lämplig högskoleexamen;

10) av utbildningschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med utbildningsuppgifter; samt

11) av biträdande inspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.