171/1989

Given i Helsingfors den 17 februari 1989

Förordning om ändring av förordningen om domsagornas förvaltning

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 7 maj 1943 om domsagornas förvaltning (394/43) rubriken för 1 kap., sådan den lyder i förordning av den 6 september 1974 (722/74), samt

fogas till 1 kap. nya 10 a och 10 b §§ som följer:

1 kap.

Kanslinotarie, notarie och kanslipersonal

10 a §

I en domsaga kan finnas tjänster som avdelningssekreterare, byråsekreterare, byråfunktionär, maskinskrivare, stämningsman och vaktmästare. Dessutom kan i en domsaga finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

10 b §

Behörighetsvillkor för avdelningssekreterare är högskoleexamen, examen på institutnivå eller studentexamen och genom praktisk erfarenhet förvärvad god förtrogenhet med kansliarbete vid en domstol.

För övriga tjänster som nämns i 10 a § krävs sådan skicklighet och förmåga som skötseln av tjänsten förutsätter.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Helsingfors den 17 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.