142/1989

Given i Helsingfors den 10 februari 1989

Förordning om ändring av 91 § hälsovårdsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 91 § i hälsovårdsförordningen av den 3 februari 1967 (55/67):

91 §

Ett lik får inte transporteras i annat än för varje gång för ändamålet reserverat transportmedel, om det inte placerats i sakenligt hölje.

Vid land- och fartygstransport av lik mellan Finland och de andra nordiska länderna får träkista användas.

Medicinalstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om transporten av lik.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 februari 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.